Garantier och försäkringar

GARANTIER

Vi har valt att lägga till ett Trygghetspaket till alla våra fotbollspaket som inkluderar:

1 - Garanti mot uppskjuten match & avbokning (justering av resan) - tilläggskostnad (+ 250 kr per person och Inte ingår
2 - Garanti mot Corona (full återbetalning) - kostnadsfritt och ingår

. 250 DKK per person) och Inte ingår
2 - Coronagaranti (full återbetalning) - kostnadsfri och ingår

Vi erbjuder (till en extra kostnad av 250 DKK per person) en Coronagaranti. 250 DKK per person) en uppskjutnings- och avbokningsgaranti - där vi justerar din resa kostnadsfritt - om matchen tyvärr spelas på fredag eller måndag kväll för helgmatcher, måndag eller torsdag kväll för mellanveckomatcher eller flyttas till en helt annan helg/mellanvecka. Notera: fall där matchen flyttas till en helt annan helg/mittenvecka kan uppstå i samband med inställda olika nationella cuptävlingar (FA och EFL Cup), eller en uppskjutning på grund av Corona i ett av respektive lags trupper (spelare och personal). Garantin mot Corona kommer att annulleras om utrikesministeriet förbjuder resor till landet eller om det finns en minskning av antalet åskådare - vilket gör en match omöjlig - från de lokala myndigheterna och fotbollsförbunden. Paketet kommer då att avbokas och hela beloppet återbetalas inom 7 dagar från matchdatumet.

1 - Garanti mot uppskjutning och avbokning av match (justering av resan) - extra avgift (+ 250 DKK per person) och Ingen återbetalning (+ 250 DKK per person) och Ingen återbetalning (+ 250 DKK per person). person) och Inte ingår

Om du skulle ha otur att matchen/matcherna som ingår i fotbollspaketet slutförs på ett datum utanför reseperioden, Fodboldpakker.dk täcka alla kostnader som kan uppstå för att anpassa paketet till det nya matchdatumet. Exempel på sådana avgifter/kostnader kan vara: byte av nytt ut- eller hemflyg, byte av olika flygplatstransfer och extra hotellboende om det ingår i originalpaketet.

Var god notera: det är inte möjligt att avboka bokningen, byta till en annan match eller få en värdecheck om garantin är i kraft.

Exempel på en uppskjuten match:

Match: Manchester United vs Everton FC
Matchtid: Lördag 6 februari 2021 kl 16:00 (ej fastställd). 16:00 (ej fastställd)

Turnering & fotbollsarena: Premier League & Old Trafford
Resperiod: Fredag till måndag.

Avgångstid: Fredag 5 februari 2021 kl 23:00 – ankomst kl 23:55.

Hemresetid: Måndag 8 februari 2021 kl. 20:10 – ankomst 23:00

Scenario 1: fotbollsförbundet fastställer matchen för fredagen den 5 februari 2021 kl. 20:45, men det utgående flyget anländer samma kväll kl. 23:55.
Scenario 2: fotbollsförbundet fastställer matchen för måndagen den 8 februari 2021 kl. 21:45. 8 februari 2021 kl. 21:00, men returflyget avgår samma kväll kl. 20:10.

I båda fallen träder försäkringen i kraft, och för scenario 1 kommer ett tidigt utgående flyg fredagen den 5 februari 2021 eller ett sent utgående flyg fredagen den 5 februari 2021 att finnas tillgängligt. 5 februari 2021 eller ett sent utgående flyg torsdag 4 februari 2021 + en extra natt från torsdag 4 februari 2021 till fredag 5 februari 2021. För scenario 2 kommer ett returflyg tisdag 9 februari 2021 + en extra natt från måndag 8 februari 2021 till tisdag 9 februari 2021 att finnas tillgängligt.

Processen:

Fotbollsförbunden fixar vanligtvis matcherna 4-8 veckor före omgången av matcher. Så snart Fodboldpakker.dk är medveten om en uppskjuten match och garantin träder i kraft, kommer alla delar att köpas och bytas och kunden kommer att få ett uppdaterat resedokument via e-post. Det sker ofta en förlängning av vistelsen (antingen en dag tidigare avresa eller en dag senare återkomst), vilket resulterar i extra resdagar.

Garantier:

Det sker ofta en förlängning av vistelsen när garantin träder i kraft, och vi är därför noga med att se till att kostnader för extra semesterdagar (eller andra arrangemang som kan gå förlorade) inte täcks av Fodboldpakker.dk. Fodboldpakker.dk levererar endast och ansvarar endast för paketet inklusive den bokade matchen, och det kommer därför att vara upp till kunden att få gratis resor på den nya avgångs- eller returdagen.

Kunden är vanligtvis inte involverad i ändringarna, eftersom vi behöver agera snabbt och optimera processen. Fodboldpakker.dk strävar dock alltid efter att göra den bästa möjliga lösningen, men det kan finnas alternativa flygbolag, avgångs- och ankomstflygplatser, reseperioder, restider under dagen, flygplatstransfer, hotell etc. jämfört med det ursprungliga paketet. Observera: vi använder ofta flygplatshotell när vi förlänger våra resor. Om kunden vill ha en alternativ lösning till det uppdaterade resedokumentet sker detta på kundens egen bekostnad och på kundens egen risk. Observera: frukost ingår aldrig om du förlänger din vistelse.

Kundansvar:

Det är viktigt att Fodboldpakker.dk kan agera så snabbt som möjligt så att Fodboldpakker.dk inte drabbas av en onödigt stor ekonomisk förlust i samband med olika köp och ändringar. I vissa fall kommer flygbokningen att vara "on hold" (tills kunden har "verifierat online") och kommer inte att vara tillgänglig för Fodboldpakker.dk förrän kunden har "låst upp" bokningen genom att "verifiera online". Om så är fallet kommer kunden att få ett e-postmeddelande med instruktioner om hur man "öppnar bokningen" och "verifierar online", vilket gör det möjligt för Fodboldpakker.dk att göra olika flygändringar. Om kunden inte svarar inom 48 timmar efter att ha mottagit e-postmeddelandet kan detta tyvärr ha en negativ inverkan på möjligheten att hitta bästa möjliga lösning, eftersom olika priser ökar avsevärt. I vissa fall upphör garantin att gälla om kunden inte svarar inom 48 timmar och kunden måste själv byta flyg och eventuella extranätter.

Var god notera: det är inte möjligt att avboka bokningen, byta mot en annan match eller få en voucher om garantin är i kraft.

Exempel på en inställd match:

Om matchen är inställd och därmed uppskjuten av olika skäl (kraftigt snöfall på planen, kraftigt regn och översvämning på planen, matchen flyttas till en helt annan helg/mittenvecka på grund av effekten av olika nationella lagar, etc. ), en uppskjutning på grund av Corona-infektion i en eller flera av respektive lags trupper (spelare och personal), kommer du att vara berättigad till en ny paketresa på det nya matchdatumet. Fodboldpakker.dk fortsätter därmed hela resan till det nya matchdatumet, och Fodboldpakker.dk kan inte hållas ekonomiskt ansvarig om det nya matchdatumet och reseperioden inte passar in i kundens planering. Fodboldpakker.dk är skyldig att leverera alla delar av paketet, inklusive fotbollsbiljetten till matchen - som är den huvudsakliga formen av resa - flyg och hotell, så länge som det var en del av den ursprungliga paketresan.

2 - Coronagaranti (full återbetalning) - gratis och ingår

Coronagarantin täcker om utrikesministeriet förbjuder resor till landet eller om antalet åskådare minskar - vilket gör en match omöjlig - från de lokala myndigheterna och fotbollsförbunden. Paketet kommer då att avbokas och hela beloppet återbetalas senast 7 dagar efter matchdatumet.

Exempel på en avbokad resa:

Scenario 1: den bokade matchen eller evenemanget ställs in eller spelas utan åskådare - kunderna får en fullständig återbetalning av det totala paketbeloppet och betalning sker senast 7 dagar efter matchdatumet. Om endast ett evenemang i ett dubbel- eller trippelpaket kan upplevas kommer du att få en återbetalning av biljettpriset för det eller de evenemang du inte kan uppleva.

Scenario 2: Reseförbud mellan Danmark och Storbritannien och kunden kan inte resa - kunden kommer att få en fullständig återbetalning av det totala priset för paketet och betalning kommer att göras senast 7 dagar efter matchdatumet.

Scenario 3: det finns inget reseförbud mellan Danmark och Storbritannien, men matchen spelas med så få åskådare att matchbiljetterna avbokas - kunderna får en fullständig återbetalning av paketets totala belopp och utbetalningen sker senast 7 dagar efter matchdatumet.

FÖRSÄKRINGAR - tillval och Inte ingår

Avbeställningsskydd (+ 7% av paketets totala pris)

Efter bokning av resan kan ett avbeställningsskydd tecknas, som täcker den del av resans pris som kan krävas av arrangören så länge som avbokningen beror på en nödsituation;orsakad av en akut sjukdom/skada som kräver sjukhusvistelse, ordinerad sängvila eller motsvarande för resenären, dennes make/maka, barn eller partner;make/maka, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar, svärföräldrar, svärbarn, svärbarn, svärbarn, mor- och farföräldrar, mor- och farföräldrar, svägerskor eller svågrar.

Reseförsäkring (dagspris)

Efter bokning av resan kan även en reseförsäkring tecknas för att ersätta och avhjälpa ekonomiska kostnader (t.ex. i samband med sjukdom, stöld eller annan typ av förlust) som uppstår under resa, främst utlandsresa. Reseförsäkring tecknas vanligtvis i samband med en specifik resa och för en tid som motsvarar resans totala längd. Det finns olika kategorier av reseförsäkringar med varierande omfattning.

Vi rekommenderar blå EU Health Insurance Card

Blå EU Health Insurance Card täcker kostnader för nödvändig läkar- och sjukhusvård, läkemedel etc. under en vistelse i ett EU-land (inklusive Storbritannien). EU:s sjukförsäkringskort gäller bara om vårdgivaren är ansluten till den allmänna sjukförsäkringen i det land där du vistas. EU:s sjukförsäkringskort täcker inte behandling på privata sjukhus eller kliniker. Det finns dock en begränsning när det gäller platsen för behandlingen. Med det blå EU-försäkringskortet är du jämlik med medborgarna i det land du reser till, och det är därför du riskerar egenavgifter. Egenavgiften varierar från land till land, och därför måste du ta reda på hur stor egenavgiften är för nödvändig läkar- och sjukhusvård, läkemedel osv. i det land du reser till. Du måste också ansöka om ersättning när du återvänder till Danmark om du har behövt läkarvård eller sjukhusvård under din resa.

Var beställer jag ett nytt EU-försäkringskort?

De nya reglerna innebär att du måste komma ihåg att beställa ett nytt sjukförsäkringskort om du reser till ett EU-land (inklusive Storbritannien). Det är viktigt att du ser till att beställa det nya sjukförsäkringskortet innan du reser från Danmark. Beställ ditt sjukförsäkringskort digitalt på borger.dk, men om du inte kan göra det själv på nätet kan du få hjälp på din kommuns medborgarcenter eller på biblioteket.